Amaç ve Faaliyetler

Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümleri kapsamında her türlü denizyolu ve karayolu yük ve yolcu taşımacılığı, lojistik, gemi, tersane, kıyı ve liman tesisi, turizm ve gayrimenkul yatırım ve işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak ve böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumaktır.